Tháng: Tháng Mười Một 2021

Mô hình nến Fakey được xem là một mô hình hành động giá rất mạnh nếu như các anh em phát hiện và giao dịch theo đúng cách: Mô hình nến Fakey thường sẽ thể hiện một sự đảo ngược ở trong tâm lý thị trường, Điều này thường sẽ xảy ra khi có sự tham gia và kiểm tra của hầu như các “ông lớn” trên thị trường.