Ngày: Tháng Hai 21, 2022

Mỹ đề xuất quỹ đại dịch mới, WHO ‘đòi’ nâng cao vai trò

(VNF) – “Các nỗ lực tăng cường an ninh y tế toàn cầu sẽ chỉ thành công nếu vai trò của WHO được nâng cao”, người đứng đầu cơ quan y tế thế giới bày tỏ quan điểm khi Washington – với tư cách là nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức – đã đề xuất một quỹ phòng chống đại dịch toàn cầu mới.