Ngày: Tháng Mười 3, 2022

Vàng là một loại tài sản quen thuộc trên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường ngoại hối. Trên thị trường ngoại hối, mức độ phổ biến giao dịch của vàng chỉ đứng sau các cặp tiền tệ chính. Tất cả các nhà môi giới ngoại hối đều có loại tài sản này trong danh mục sản phẩm của họ….