Tác giả: Diễm Thúy

Diễm Thúy

Mình là Diễm Thúy, vói nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư tài chính và nhiều lĩnh vực khác. Mình mong muốn được chia sẻ với các bạn những trải nghiệm rất thực tế của mình qua những bài viết tại tintucthitruong.net.