Chứng khoán Tiên Phong (TPS) dự kiến tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận tăng 85%

Tintucthitruong.net – (VNF) – Ngày 11/3 tới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HoSE: ORS) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trong đó có nội dung đáng chú ý là kế hoạch chào bán cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) dự kiến tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận tăng 85%

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) dự kiến tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận tăng 85%

Tham khảo thêm:

Cụ thể, TPS dự kiến phát hành thêm 300 triệu cổ phiếu thông qua các phương án, trong đó TPS sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến 200 triệu cổ phiếu, chào bán riêng lẻ dự kiến 100 triệu cổ phiếu.

Nếu phát hành thành công 100% lượng dự kiến, vốn điều lệ của TPS sẽ tăng lên 5.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

Về mục đích, TPS cho biết việc chào bán thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp. Qua đó, tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực kinh doanh các nghiệp vụ (bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh, góp vốn đầu tư, tư vấn chứng khoán, chào bán và phân phối chứng quyền có bảo đảm, tham gia thị trường chứng khoán phái sinh…), tăng nguồn vốn lưu động và bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của công ty.

Đối với phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá phát hành dự kiến dao động từ 12.000 đồng/cổ phiếu đến 15.000 đồng/cổ phiếu. TPS chào bán 200 triệu cổ phiếu với tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu phát hành/chào bán thêm do cổ đông thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua và số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, giá phát hành dự kiến dao động từ 15.000 đồng/cổ phiếu đến 17.500 đồng/cổ phiếu. Trong phương án này, TPS dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu là 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Về kết quả kinh doanh, năm 2021, doanh thu của TPS đạt 1.346 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với năm 2020. Theo đó, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 271 tỷ đồng và 210 tỷ đồng, tương ứng tăng 161% và 136%, đánh dấu kết quả kinh doanh kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.

Năm 2022, công ty lên kế hoạch doanh thu 1.981 tỷ đồng, tăng 46% và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, tăng 84,5% so với thực hiện năm 2021.

Đánh giá bài viết

4.5 / 5. Lượt đánh giá: 11

Comments are closed.

BÀI VIẾT KHÁC