Khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào với nhóm doanh nghiệp dầu khí?

Theo số liệu cập nhật mới nhất của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến ngày 21/2, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại các doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cụ thể như sau:

Khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào với nhóm doanh nghiệp dầu khí?

Với 8 doanh nghiệp niêm yết trên HNX

1. CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (mã chứng khoán PSD): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 1,63% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

2. Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVS): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 9,01% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

3. CTCP Chứng khoán Dầu khí (mã chứng khoán PSI): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 15,06% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

4. CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCOATING, mã chứng khoán PVB): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 0,47% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

5. Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán PVC): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 0,55% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

6. CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam (mã chứng khoán PVG): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 1% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

7. CTCP PVI (PVI Holdings, mã chứng khoán PVI): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 57,84% trên tỷ lệ 100% được sở hữu tối đa.

8. Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã chứng khoán PVS): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ tỷ lệ 9,01% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

Với 8 doanh nghiệp niêm yết trên HoSE

1. CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán DCM): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 5,53% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

2. Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo, mã chứng khoán DPM): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 8,79% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

3. Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS)-CTCP (mã chứng khoán GAS): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 2,95% trên tỷ lệ 6,621% được sở hữu tối đa.

Xem thêm

4. Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, Mã chứng khoán PET): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 4,65% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

5. CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PGD): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 46,5% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

6. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (mã chứng khoán POW): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 2,63% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

7. Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán PVD): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 5,55% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

8. Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán PVT): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 12,48% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

Với 5 doanh nghiệp niêm yết trên UpCom:

1. CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (mã chứng khoán BSR): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 0,14% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

2. Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã chứng khoán OIL): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 6,05% trên tỷ lệ 6,621% được sở hữu tối đa.

3. CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (mã chứng khoán POS): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 0,14% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

4. Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán PVE): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ 11,05% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

5. Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVX): Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ tỷ lệ 0,15% trên tỷ lệ 49% được sở hữu tối đa.

Đánh giá bài viết

0 / 5. Lượt đánh giá: 0

Comments are closed.

BÀI VIẾT KHÁC