Browsing: Chứng khoán

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế không phải là một nhân tố lừa đảo nhà đầu tư, những người lợi dụng các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế để chuộc lợi cá nhân mới là những đối tượng chúng ta cần cẩn thận và phòng tránh.

Strike price (giá thực hiện) là giá đặt trước trong hợp đồng phái sinh và có thể được tiến hành mua hoặc bán lúc thực hiện. Đối với quyền chọn mua, giá thực hiện cũng sẽ trở thành một chi phí của chứng khoán nhiều khả năng được làm. Quyền chọn mua là giá mà chứng khoán cũng có khả năng sẽ được tiến hành bán.