Browsing: Thị trường

Thị trường

Cập nhật trước đó: Vàng (XAU / USD) đấu tranh để củng cố mức giảm hàng ngày nặng nề nhất trong một tháng dưới 1.800 ĐÔ la, tăng 0,15% trong ngày gần 1.797 đô la trước phiên châu Âu hôm thứ Ba. Điều đó nói rằng, kim loại quý giảm hai ngày mặc dù gần đây đã giảm bớt từ mức cao nhất trong ngày.